top of page

LA BODEGA DE LOS SENTIDOS

(...)

BODEGA_SENSORIAL_1.jpg

“El lloc més llejan al que pots arribar a viajar, és sentir”
Enrique Vargas

La Bodega de los Sentidos es una experiencia construida a partir de una dramaturgia que explora el gust i la memòria del cos.

Amb l’objectiu de generar una reflexió sobre el món dels sentits, la memòria i la percepció espacial, Teatro de los Sentidos articula una propuesta en torno a la imaginación y el gusto como elementos básicos para trabajar poéticas sensoriales.
Una experiència única en el que els actors de Teatre dels Sentits marcaran el temps, els imaginaris, el ritual i les seqüències sensorials en relació amb el silenci, la intimitat i la celebració.

La Bodega de los Sentidos permet descobrir el gust a través de contextos musicals, teatrals, olfatius i tàctils però la proposta va molt més allà de cenes a les oscures que s’ha popularitzat darrerament. Se tracta de una pro-puesta dramatúrgica completa donde música, comida, bebida, narración y sueño siguen una partición perfectamente sincronizada y donde las sensaciones, las elecciones y los recuerdos de los «viajeros» juegan un paper fundamental.

(...)

Els espectadors (o «viatgers» com preferim nosaltres) jugaran com a nens, hi ha moments d’experiències compartides, moments per al recuerdo individual, per la sorpresa, per a la celebració ...

Toda l’experiència està concebuda com un gran joc col·lectiu en torn als imaginaris de la bona menjar i la memòria (a vegades extraviada) de les retos de la nostra vida. És el resultat de més de 20 anys d’investigació en l’aplicació dels llenguatges sensorials en la creació teatral. Responde a una búsqueda hacia un lenguaje basado en lo que no se dice. Siguiendo la huella de tradiciones ancestrales, Teatro de los Sentidos pone en escena el Silencio como condición indispensable para una verdadera comunicación entre la obra y el público.

COMENTARIOS DE PRENSA

Aarhus Stiftstidende

Claudio Cordero

La Vanguardia

“Si existeix el sentit de l’emoció, és amb seguretat el grup Teatre dels Sentits el que sap manejar-lo, en aquest cas, tan pretext d’una exquisida i sofisticada cena gourmet. (...) Una experiència. Un viatge fora del intel·lecte i a les profunditats del món dels sentits, els sentiments i la memòria. ”

“La Bodega de los Sentidos» te adentra en un mundo donde se puede mezclar sueño y realidad. (...) Un final aromàtic i càlid, reconfortant i dolç, on es recuperen les paraules i les mirades; se retoman los olores y la memoria del principio para crear un nuevo recuerdo. Dando un olor concreto a una noche, una cena, un tempo de sosiego y de placer.

“Clímax, silencio, afabilidad, imaginación y, sobre todo, memoria ... de ahí ha nacido la« Bodega de los Sentidos », alguna cosa va parèixer a un espectacle però, com sempre, una experiència única (...). L’espectador la viu tal i com és i tal com son els seus recuerdos ”

“El alma del vino renace y se convierte en cava”

bottom of page